Sponsoring

We krijgen als Woonstichting regelmatig verzoeken voor sponsoring. Sinds 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht. Deze wet heeft gevolgen voor ons sponsorbeleid. De Woningwet staat ’thuis alleen nog toe om een bijdrage te leveren aan verzoeken die uitsluitend ten goede komen aan onze huurders op het gebied van leefbaarheid. Activiteiten voor een breder publiek, zoals bijvoorbeeld een voetbalclub, speelplekken, een culturele activiteit of een evenement zoals de avondwandelvierdaagse, kan ’thuis daarom niet meer ondersteunen. 

Leefbaarheid
Activiteiten die buurtbewoners organiseren die ten goede komen aan de leefbaarheid in een buurt ondersteunen wij nog steeds graag. We hebben daarvoor een zogenaamd leefbaarheidsbudget. Om voor een vergoeding uit het leefbaarheidsbudget in aanmerking te komen, kunnen huurders van ’thuis een aanvraag bij ons doen. Dat kan schriftelijk of via de knop 'Leefbaarheidsbudget aanvragen'.

Veel gevraagd over Sponsoring

Kan ik een sponsorverzoek bij jullie doen?

Algemeen

In de nieuwe Woningwet staat dat wij sinds 1 juli 2015 niet meer mogen sponsoren. Wij mogen wel ‘bijdragen aan leefbaarheid’. Dit zijn activiteiten van bewoners die zorgen voor verbetering van de woning of de directe omgeving.

Heeft u een goed idee om de leefbaarheid in uw buurt te verbeteren? Vraag ons dan een bijdrage uit het leefbaarheidsbudget door te klikken op de groene knop 'Leefbaarheidsbudget aanvragen'. Misschien krijgt u van ons een vergoeding.