Meldpunt Integriteit Woningcorporaties

Bij het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties kunt u alle zaken melden die betrekking hebben op schending van de integriteit door woningcorporaties.

Het meldpunt is niet bedoeld voor meldingen die gaan over het algemeen functioneren van woningcorporaties (bijvoorbeeld wanneer u vindt dat er te weinig woningen voor senioren worden gebouwd of u het niet eens bent met de herstructurering of sloop van uw wijk). U kunt hiervoor terecht bij ’thuis of bij de gemeente.

Het Meldpunt is ook niet bedoeld voor klachten over de bejegening door een medewerker of over beleid, de huur(verhoging) of onderhoud van de woning of wijk. Dit zijn zaken die u als huurder, klant of belanghebbende kunt melden bij de klachtencommissie van een woningcorporatie, in uw geval Woonstichting ’thuis, bij de gemeente of eventueel bij de Huurcommissie.

U kunt op de volgende wijze een integriteitsmelding plaatsen bij het Meldpunt:

Telefonisch, via nummer (088) 489 00 00 (bij spoed).

Per post, via het adres:
Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Inspectie Leefomgeving en Transport
t.a.v. Meldpunt Integriteit Woningcorporaties
Postbus 16191
2500 BD Den Haag

Via de webiste: www.ilent.nl.