Woning opleveren

Als u gaat verhuizen is het belangrijk dat u de woning en de tuin netjes en schoon achterlaat. In de folder 'U gaat verhuizen' leggen we uit wat we van u verwachten.

Wij controleren uw woning twee keer
Bij de vooropname loopt een technisch beheerder van ons samen met u door de woning. Hij vertelt wat kan blijven zitten. Of wat u misschien moet aanpassen, verwijderen, kunt laten overnemen of moet repareren.

U ontvangt binnen 2 werkdagen een bevestiging van de gemaakte afspraken. In deze bevestiging leest u ook wat het u kost als u zich niet aan de afspraken houdt.

Bij de eindopname controleert de technisch beheerder of u de woning volgens afspraak heeft achtergelaten.

Veel gevraagd over Woning opleveren

Komt iemand de woning inspecteren als ik de huur heb opgezegd?

Algemeen

Ja, de technisch beheerder controleert uw woning twee keer voordat u verhuist. Tijdens de eerste inspectie (vooropname) vertelt hij u hoe u de woning en de tuin moet achterlaten. Dit moet schoon, heel en veilig zijn. Lees hierover meer in de folder 'U gaat verhuizen'.

Ook maakt hij met u afspraken over ZAV's (zelf aangebrachte veranderingen) en overname(s) door een nieuwe huurder. Bij de tweede inspectie (eindopname) loopt de technisch beheerder samen met u nog een keer door de woning. Hij controleert of u de woning volgens afspraak heeft achtergelaten. Als u dit niet heeft gedaan, kan het zijn dat u aan ons nog een bedrag moet betalen. Daarna geeft u alle sleutels van de woning aan ’thuis.

Ik heb de huur opgezegd. Wat gebeurt er precies bij een vooropname?

Algemeen

Bij de vooropname loopt een technisch beheerder van ons samen met u door de woning. Hij vertelt wat kan blijven zitten. Of wat u misschien moet aanpassen, verwijderen, kunt laten overnemen of moet repareren.

U ontvangt direct via e-mail een bevestiging van de gemaakte afspraken tijdens de vooropname. Als u heeft aangegeven deze bevestiging liever met de post te ontvangen, dan krijgt u deze binnen twee werkdagen. In deze bevestiging leest u ook wat het u kost als u zich niet aan de afspraken houdt.

Ik ga verhuizen. Moet ik mijn milieu- of afvalpas in de woning achterlaten?

Algemeen

Ja, de pas moet u in de woning achterlaten voor de nieuwe bewoner.

Ik ben vergeten de meterstanden op te schrijven. Hebben jullie die voor mij?

Algemeen

Ja, de meterstanden staan op het inspectierapport. Die heeft u van de technisch beheerder gekregen toen u de sleutels inleverde. Kunt u het formulier niet vinden? Bel dan met ons op (040) 24 99 999.

Wat gebeurt er met mijn zelf aangebrachte veranderingen als ik ga verhuizen?

Algemeen

Als u de huur opzegt, plannen wij een afspraak voor een vooropname. Bij deze opname hoort u welke veranderingen mogen blijven en welke u moet verwijderen. Soms kunt u met de nieuwe huurder afspraken maken over overname. Meer informatie staat in de flyer 'Zelf uw woning aanpassen'.

Ik kan niet zelf bij de vooropname zijn. Wat kan ik doen?

Algemeen

Iemand anders mag in uw plaats komen. U vult hiervoor de 'Machtiging vooropname' in. De gemachtigde levert dit formulier én een kopie van uw identiteitsbewijs in bij de technisch beheerder tijdens de vooropname. Hij of zij moet zich kunnen legitimeren. Kan er echt niemand bij de vooropname zijn? Bel ons dan om de afspraak te verzetten.

Ik kan niet bij de eindopname zijn. Wat kan ik doen?

Algemeen

Het heeft onze voorkeur dat u zelf bij de eindopname bent. Kunt u echt niet, dan mag iemand anders in uw plaats komen. U vult dan de 'Machtiging eindopname' in. De gemachtigde levert dit formulier én een kopie van uw identiteitsbewijs in bij de technisch beheerder tijdens de eindopname. Hij of zij moet zich kunnen legitimeren. Kan er echt niemand bij de eindopname zijn? Bel ons dan om de afspraak te verzetten.

Toen ik ging verhuizen, heb ik mijn woning niet netjes achtergelaten. Wat nu?

Algemeen

Tijdens de vooropname maakt de technisch beheerder afspraken met u over hoe u uw woning moet achterlaten. En wat u hiervoor moet doen. Als blijkt bij de eindopname dat u dit niet gedaan heeft, dan laten wij het doen. De kosten zijn dan voor u. Deze kosten staan op uw eindafrekening.