Overeenkomst woningen Ecodorp Klein Oers getekend

Op 1 juli, tekenden Luc Severijnen, directeur-bestuurder van ’thuis en de Vereniging Klein Oers de beheer- en verhuurovereenkomst voor de 24 sociale huurwoningen die ’thuis realiseert in Ecodorp Klein Oers.

Bijzondere woningen gebouwd van hout, stro en leem, allemaal materialen uit de directe omgeving. De bewoners bouwen zelf mee aan deze woningen en zij zetten nu de laatste puntjes op de i, voordat de eerste 8 woningen binnenkort door de aannemer opgeleverd worden.

Niet alleen de woningen zijn bijzonder, ook de manier van verhuren en het beheer. Want met het tekenen van de overeenkomst zijn de bewoners daar gezamenlijk verantwoordelijk voor. Zij gaan dat zelf regelen zonder tussenkomst van ’thuis.

Mooie momenten voor Ecodorp Klein Oers.

Wilt u meer weten over dit project, kijk dan op onze website:  Ecodorp Klein Oers, Veldhoven - Woonstichting 'thuis (mijn-thuis.nl) of op de website van Klein Oers: Home - Ecodorp Klein Oers