Onze verduurzamingsplannen

Matthijs Hulsbosch, manager Vastgoed en Duurzaamheid vertelt

De energieprijzen stegen de afgelopen maanden enorm. Logisch dus dat huurders steeds vaker vragen wat onze energiebesparende plannen zijn en wanneer hun huis aan de beurt is. Matthijs Hulsbosch, manager Vastgoed en Duurzaamheid, zorgt graag voor licht in deze donkere dagen. “Dit jaar starten we met uitgebreide verduurzamingsmaatregelen. En medio dit jaar hopen we het zo te kunnen regelen dat je als huurder voor zonnepanelen en verduurzamingsmaatregelen van ’thuis geen bijdrage meer hoeft te betalen.” Hij benadrukt wel dat het een enorme puzzel is.

Kiezen tussen slim en snel
“We pasten als ’thuis de afgelopen jaren al veel verduurzamingsmaatregelen toe”, gaat Matthijs verder. “Daarvoor wonnen we zelfs een prijs als de meest duurzame corporatie. We werken er keihard aan om zo snel mogelijk nog meer meters te kunnen maken als het om verduurzamen gaat. Door nu de juiste beslissingen te nemen hopen we straks te kunnen versnellen.” Hij legt uit: “Onze verduurzamingsmaatregelen proberen we zoveel mogelijk te combineren met groot onderhoud. Dat is namelijk efficiënter en de overlast blijft dan ook beperkt voor huurders. We willen bijvoorbeeld voorkomen dat we ergens zonnepanelen leggen terwijl het jaar erop het dak moet worden vervangen.”

Energieneutraal in 2050
Matthijs vervolgt: “We streven ernaar dat al onze woningen in 2050 gasloos en energieneutraal zijn. Energieneutraal wil zeggen dat een woning evenveel energie opwekt als verbruikt. Het streven is op den duur een paar honderd woningen per jaar te gaan aanpakken. Startend met de huurwoningen met het laagste energielabel. Dit zijn er bij ’thuis gelukkig maar een relatief beperkt aantal, omdat we de afgelopen jaren al veel energiebesparende maatregelen troffen. Onze woningen hebben daardoor nu al gemiddeld energielabel B.”

De maatregelen
’thuis gaat huurders de komende jaren op allerlei manieren helpen slim te verduurzamen. Matthijs: “Om te beginnen zijn al onze woningen straks goed geïsoleerd. Daarnaast zorgen we ervoor dat huurders van het aardgas af gaan. We sluiten ze daarvoor aan op het warmtenet of plaatsen een warmtepomp. Én we bieden elektrisch koken aan. Woningen van ’thuis die daarvoor geschikt zijn krijgen bovendien zonnepanelen, zodat huurders zelf energie kunnen opwekken. Het plaatsen van die zonnepanelen doen we op inschrijving. Daarvoor geldt wel een wachtlijst, maar als je je hiervoor aanmeldt, sta je er in ieder geval op.”

Maatwerk
Wat ’thuis bij een woning precies gaat aanpakken verschilt per situatie. “Het is maatwerk”, legt Matthijs uit. “Een woning aansluiten op een warmtepomp kan bijvoorbeeld alleen als deze heel goed geïsoleerd is. Is dat niet het geval, dan kunnen we bijvoorbeeld wel alvast zonnepanelen plaatsen of als tussenstap kiezen voor een hybride warmtepomp. Je krijgt dan een kleine, elektrische warmtepomp naast je cv-ketel.”

Wateroverlast beperken
Naast energiebesparende maatregelen gaat ’thuis ook maatregelen treffen om problemen door wateroverlast te voorkomen. “Als we woningen verduurzamen nemen we dit mee. Inmiddels voerden we al proefprojecten uit met groene daken en wanden. Die zorgen in de winter ook nog eens voor extra isolatie en in de zomer voor koelte. Metingen laten inmiddels zien dat het wel 10 graden verschil kan maken”, zegt hij met klem. “Daarnaast kijken we met de Huurdersraad naar de mogelijkheid om regentonnen te plaatsen.” Zelf kun je volgens Matthijs ook redelijk gemakkelijk maatregelen treffen om wateroverlast te voorkomen. “Tegels eruit, groen erin!” roept hij. “Dat maakt zoveel verschil. Regenwater kan dan gemakkelijker wegzakken. Bovendien is een groene bodembedekker koeler op warme dagen. Wil je toch graag tegels, kies dan voor waterdoorlatende.”

Complex traject
Matthijs benadrukt dat er nog van alles moet gebeuren voor ’thuis echt meters kan gaan maken. “We willen wel, maar we zijn van tal van partijen afhankelijk. Van de gemeente bijvoorbeeld voor allerlei vergunningen en van netbeheerder Enexis voor het aansluiten van zonnepanelen op Nederlands overvolle energienet. Tegelijkertijd moeten we ons bij het vervangen van daken bijvoorbeeld houden aan richtlijnen vanuit de Flora- en Faunawet. Onze verduurzaming mag namelijk niet ten koste gaan van vogels die misschien net hun nestje hebben gemaakt onder het pannendak.”

Daarnaast hebben we natuurlijk mensen en materialen nodig om alle plannen te kunnen realiseren. Dat is op het moment een grote uitdaging. Warmtepompen zijn bijvoorbeeld nauwelijks te krijgen. Vandaar dat het wel anderhalf jaar kan duren voor we aan de uitvoering van plannen toekomen.” Matthijs glimlacht: “Je zou het kunnen vergelijken met de Tour de France. Daarbij zit je ook eerst te kijken naar een hele karavaan die langskomt, dan zoeven de renners voorbij en dan zit het er alweer op. Bij de realisatie van onze verduurzamingsplannen zal het niet anders gaan.”

De planning
Dat neemt niet weg dat ’thuis weet dat de nood hoog is bij sommige huurders en alles in het werk stelt om stappen te kunnen maken. “Worstelend met hun energielasten zijn er ook al huurders die bellen naar ’thuis om te vragen wanneer hun woning verduurzaamd wordt. Dat heeft alleen weinig zin”, zegt Matthijs. “Als we plannen hebben om ergens aan de slag te gaan, horen onze huurders het als eerste. We betrekken onze huurders hier namelijk graag bij.”

Gratis energieadvies
Voor wie nu alvast het maximale wil doen om energie te besparen, heeft Matthijs tot slot een paar handige tips. “Als je in Eindhoven woont kun je je aanmelden voor de Klusbus als hij in de buurt komt. De Klusbus helpt Eindhovenaren die het niet breed hebben gratis om energiebesparende maatregelen te treffen. Daarnaast kunnen huurders van ’thuis kosteloos een energieadvies op maat krijgen van een energiecoach via de Energiebox.” Kom je er daarmee niet en zit je echt omhoog? Neem dan even contact met ons op, dan kijken we samen naar een oplossing. Ook in zo’n geval zijn we namelijk samen ’thuis.

  

Meteen zorgen voor een energieslimmer thuis?

Zelf verduurzamen?

Wilt  u op eigen kosten alvast energiemaatregelen treffen, zoals het plaatsen van zonnepanelen, vergeet dan niet om vooraf toestemming te vragen bij ’thuis. U verandert dan immers iets aan uw huurwoning.