Hoe houden we wonen betaalbaar?

Jeroen Weyers, manager Wonen vertelt

Energieprijzen die hoog oplopen, boodschappen die duurder worden. Steeds meer mensen zitten met hun handen in het haar. Blijft wonen voor hen betaalbaar? Als je bij ’thuis huurt, kunnen we je geruststellen. Ook in deze situatie zijn we samen ’thuis. Waar mogelijk denken we met je mee. Dat blijkt ook uit wat onze manager Wonen Jeroen Weyers vertelt over hoe we wonen betaalbaar proberen te houden.

Niet jagen, maar helpen
“Bij ’thuis merken we dat steeds meer mensen betalingsproblemen krijgen door de almaar oplopende inflatie”, begint Jeroen zijn verhaal. “Voor ons is dit alleen geen reden om achter achterstallige huur aan te gaan jagen. We zoeken wel direct contact met huurders die een betaalachterstand hebben. Soms gaan we zelfs even op huisbezoek om te kijken hoe we mensen kunnen helpen om hun financiën op orde te krijgen. Als mensen hun huur niet meer kunnen betalen zijn er vaak namelijk al meer schulden. De huur is immers een van de eerste rekeningen die je probeert wel te betalen”, zegt hij begripvol.

Meedenken
Jeroen gaat verder: “’thuis is er voor huurders, ook als ze de huur niet meer kunnen betalen. We hebben zelfs een budgetcoach die met je op zoek gaat naar een oplossing. Daarnaast werken we sinds vorig jaar samen met Geldfit. Daar kunnen huurders zich ook anoniem melden. Het fijne van Geldfit is dat ze bijvoorbeeld alle regelingen van gemeenten kennen.” Na een korte adempauze vervolgt hij: “Als we mensen zelf niet kunnen helpen, verwijzen we ze door. Bijvoorbeeld naar de gemeente. We zetten niemand uit huis puur vanwege een betalingsachterstand. Dan moet er echt meer aan de hand zijn. Als je betalingsproblemen hebt, vinden we het wel belangrijk dat je op zoek gaat naar een oplossing. En dat je de afspraken nakomt die we hierover samen maken. Het moet wel van twee kanten komen natuurlijk.”

Huurverhoging beperkt houden
’thuis doet er ondertussen alles aan om wonen betaalbaar te houden. “Dat neemt niet weg dat ook wij dit jaar niet onder een huurverhoging uitkomen”, vertelt Jeroen in alle eerlijkheid. “De kosten voor het bouwen van nieuwe sociale huurwoningen stijgen namelijk ook. Bovendien willen we investeren in het verduurzamen van woningen om de energiekosten voor onze huurders te kunnen verlagen.” Jeroen benadrukt daarbij wel dat ’thuis de huurverhoging beperkt wil houden. “De huurverhoging is normaal gekoppeld aan de inflatie. Maar dat zou betekenen dat de huren met meer dan 10% omhoog zouden gaan. Dat kan natuurlijk niet. De huur moet voor ons onder de gemiddelde loonstijging blijven. Als het goed is, stijgt je huurprijs dus niet meer dan je inkomen.”

Huurverlaging voor lage inkomens
Het goede nieuws is dat huurders met een laag inkomen vanaf juli 2023 een huurverlaging krijgen. Jeroen: “Dat is landelijk afgesproken in het sociaal huurakkoord. Met een inkomen tot 20% boven het minimumloon ga je dan maximaal zo’n 575 euro per maand betalen.” Het doet hem zichtbaar goed dit te kunnen melden. “Samen met de Huurdersraad ’thuis proberen we altijd uit te komen op een gematigd huurbeleid. Zij houden ons wel bij de les”, lacht hij. “We zijn er ook niet op uit om winst te maken. Het geld dat we overhouden steken we in het bouwen van nieuwe betaalbare woningen.”

Creatieve woonoplossingen
Omdat bouwen steeds duurder wordt en de ruimte voor nieuwbouw beperkt is, zoekt ’thuis steeds vaker naar creatieve oplossingen voor het woningtekort. “Zo maken we de overstap voor senioren naar een appartement gemakkelijker via de doorstroomregeling ‘Van Groot naar Beter’. Hierdoor komen er eengezinswoningen vrij. Maar we veranderen bijvoorbeeld ook leegstaande kantoorgebouwen in woningen. En in de Gildebuurt in Eindhoven gaan we oude woningen slopen, waardoor we er meer woningen kunnen terugbouwen, die bovendien duurzaam zijn. Daarnaast ontwikkelden we duurzame flexwoningen, die snel gebouwd en na een aantal jaren weer afgebroken kunnen worden. Goed geïsoleerd, gasloos en compleet met zonnepanelen! Tot slot hergebruiken we steeds meer bouwmaterialen. Niet alleen met het oog op de kosten, maar ook omdat dit beter is voor het milieu.”

Wonen betaalbaar houden
Jeroen legt uit dat ’thuis het belangrijk vindt dat iedereen een kans krijgt om fijn te leven en mee te doen in de samenleving. “Vandaar ook ons motto ‘samen ’thuis’”, zegt hij met klem. “Vanuit die gedachte zorgen we er ook voor dat de huur van 80% van onze woningen onder de zogenaamde aftoppingsgrens valt. Dat wil zeggen dat het bedrag laag genoeg is om huurtoeslag te krijgen. Dit is een bewuste keuze geweest van ons als woningcorporatie. Daarnaast verduurzamen we onze woningen. De bedoeling daarvan is dat op den duur de totale woonlasten voor onze huurders dalen. We investeren fors om woningen goed te kunnen isoleren, van het gas af te halen en te voorzien van zonnepanelen.”  Lees hierover meer in het verhaal van Matthijs Hulsbosch, manager Vastgoed en Duurzaamheid.

Kosteloos zonnepanelen
Wat die zonnepanelen betreft, heeft Jeroen overigens goed nieuws. “We hopen vanaf de zomer van dit jaar de bijdrage voor zonnepanelen op nul te kunnen zetten voor onze huurders. We werken er nu hard aan om dat mogelijk te maken. Dat scheelt namelijk weer een paar tientjes in de maand.”