“We leerden leren als organisatie en dat blijven we doen”

Directeur Luc Severijnen over tien jaar ’thuis

Het is alweer tien jaar geleden dat ’thuis ontstond uit een fusie van de woningcorporaties Aert Swaens en Domein. Uitkijkend over de door ’thuis nieuw ontwikkelde wijk Vredesplein vertelt directeur Luc Severijnen trots over de mooie resultaten die zijn bereikt. Maar ook over leren leren als organisatie en het belang van bescheidenheid.

Bijdragen aan de maatschappij

Luc maakte de fusie zelf niet mee. Hij startte in december 2016 bij ’thuis. “Wat me aansprak is dat ’thuis voor meer wil staan dan goede betaalbare woningen. Als corporatie willen we een maatschappelijke bijdrage leveren. Daarom hebben we niet alleen oog voor wat een huurder nodig heeft, maar bijvoorbeeld ook voor wat een wijk als totaal fijn maakt om in te wonen. Daarnaast bieden we huurders die het op eigen houtje niet redden graag een kans. Denk bijvoorbeeld aan mensen met autisme of daklozen. Voor huurders die financieel in de problemen komen doen we extra moeite om een oplossing te vinden. Als dat niet lukt, voelt dat echt als een verlies.”  

Nieuwe impuls

Luc herinnert zich dat er vooral behoefte was aan een nieuwe impuls toen hij solliciteerde bij ’thuis. “Ze wilden niet allerlei regels en systemen centraal stellen, maar datgene waar je als woningcorporatie voor bestaat. De vraag was alleen nog hoe ze dat het best konden doen. Daar had ik wel ideeën over”, zegt Luc met een bescheiden glimlach. Hiermee legde hij de basis voor de lerende organisatie die ’thuis de jaren erop steeds meer werd.

Lerende organisatie

Volgens Luc is een lerende organisatie geen tijdelijk project. “Het is meer een manier waarop we in het leven staan. We kijken met trots en respect terug op wat we de afgelopen jaren hebben bereikt en realiseren ons tegelijkertijd hoe belangrijk het is dat we ons blijven aanpassen aan de continu veranderende wereld. We leerden met kleine stapjes om te leren en te verbeteren als organisatie. Dat blijven we de komende jaren doen. Zo hadden we hier laatst versie zeventien van onze standaard beslissingsdocumenten over vastgoedprojecten”, lacht hij. “En over een jaar of vijf zou versie dertig er best eens kunnen liggen. Hartstikke mooi. Het toont alleen maar aan dat we ons echt blijven verbeteren.”

Samen richting kiezen

Over hoe dat leren dan in zijn werk gaat, is Luc helder. “De kennis die we nodig hebben, staat niet in boeken. Het is vooral een kwestie van durven proberen, analyseren en de tijd nemen om terug te kijken. Niet alleen met het team van ’thuis, ook met belangrijke partijen uit onze omgeving”, benadrukt Luc. Hij vertelt dat ’thuis jaarlijks de koers aanpast in samenspraak met huurders, gemeenten, andere corporaties en maatschappelijke partners. “Omdat we graag horen waarin we volgens hen moeten investeren. Op basis daarvan maken wij onze keuzes. Vervolgens koppelen we ook terug welke keuzes we maakten en waarom.”

“Werken bij ’thuis is niet alleen doen wat je gevraagd wordt, maar ook actief meedenken over hoe iets beter kan”

Veiligheidsgevoel

Sociale veiligheid is een belangrijke voorwaarde voor een lerende organisatie volgens Luc. Vandaar dat het hem goeddoet om te zien dat mensen zich binnen ’thuis veilig voelen. “In de afgelopen tien jaar hielden we drie keer een tevredenheidsonderzoek onder medewerkers en alle drie de keren behaalden we een heel mooi resultaat. Vooral dankzij de veiligheid die mensen hier ervaren. Ze weten dat hun inbreng gewaardeerd wordt en dat ze mogen experimenteren. Dankzij dat veiligheidsgevoel durven we ook echt te leren. Met en van elkaar.”

Nieuw kantoor in vernieuwde wijk

“Een mooie en zichtbare prestatie in de jaren die achter ons liggen is de realisatie van de totaal herontwikkelde wijk Vredesplein. Het nieuwe kantoor dat we in 2014 betrokken maakt er onderdeel van uit”, vertelt Luc terugdenkend aan belangrijke mijlpalen. “Vredesplein was een van de eerste wijken die onze voorganger (De Vereeniging Volkshuisvesting) realiseerde in het begin van de twintigste eeuw. De wijk was dus toe aan modernisering. Het is een goed voorbeeld geworden van een wijk met kwalitatief goede woningen die mensen uitnodigt om elkaar te ontmoeten. Een wijk met groene openbare ruimtes bovendien, waar de auto het straatbeeld niet domineert.”

Participatietool

Een ander voorbeeld van een mooie ontwikkeling in de afgelopen tien jaar vindt Luc de participatietool die ’thuis ontwikkelde. “Het is een tool die het gemakkelijker maakt om te bepalen op welke manier ’thuis de omgeving en bewoners bij nieuwe initiatieven kan betrekken. De tool helpt ons bijvoorbeeld om helder te krijgen wat we met participatie willen bereiken, welke doelgroepen er zijn en wat we hun precies willen voorleggen.” Met zijn vinger in de lucht voegt hij eraan toe: “En de tool is níét ontwikkeld door het management, maar door de collega’s die hier ervaring mee hebben en ermee werken.”

Duurzame prijswinnaar

Luc benadrukt dat ’thuis het ook belangrijk vindt om als corporatie haar verantwoordelijkheid te nemen als het gaat om de verduurzaming van de samenleving. In die zin was de oplevering van appartementencomplex Willem de Zwijger in Best een mooie mijlpaal. Het complex won in 2018 de prijs voor het meest duurzame bouwproject. “Het was het eerste vijf verdiepingen tellende complex met sociale huurwoningen met nul op de meter”, vertelt Luc zichtbaar trots. “Het gebouw levert net zoveel energie op als er gebruikt wordt.”

Woningruil

Dat ’thuis haar verantwoordelijkheid pakt als het om de toekomst gaat, bleek ook uit het verduurzamingspact dat ’thuis sloot met andere Eindhovense woningcorporaties. “Samen willen we ervoor zorgen dat we de sociale huurwoningen in de stad sneller verduurzamen. Vandaar dat we in 2021 duurzame woningen uit ons bestand ruilden tegen niet-duurzame woningen in de Gildebuurt van Wooninc. Wij hebben namelijk de financiële ruimte om de wijk te herontwikkelen tot een duurzame wijk en ook nog eens met meer woningen. Wooninc. houdt door de ruil meer budget over om de eigen woningvoorraad sneller te verduurzamen. De ruil deden we in het algemeen belang van de stad.”

“Ik hoop vooral dat we de bescheiden organisatie blijven die we nu zijn”

Bescheiden blijven leren

Als we Luc na een terugblik vragen om eens vooruit te kijken antwoordt hij: “De komende jaren willen we vooral blijven leren en verbeteren. Dat geldt ook voor ons streven naar een duurzame woningvoorraad. Niet omdat het moet, maar omdat we het zien als noodzaak. We willen een leefbare wereld overdragen. We weten namelijk dat de wereld best zonder ons kan, maar wij kunnen niet zonder de wereld. Die uitspraak is niet van mij, maar het maakt wel direct duidelijk waarover verduurzamen gaat. Daarnaast hoop ik vooral dat ’thuis de bescheiden organisatie blijft die ze nu is. Die bescheidenheid helpt ons namelijk in de samenwerking met anderen. We blijven erdoor openstaan voor andere ideeën.” Luc aanhorend is het huidige motto ‘samen ’thuis’ dus ook voor de komende jaren een belangrijk uitgangspunt.