Huurderspanel

Wat vinden onze huurders belangrijk en wat verwachten zij van ons? Alleen als we daar een goed beeld van hebben kunnen we onze dienstverlening en producten verbeteren. Bent u huurder van ’thuis en bent u 18 jaar of ouder? Dan horen we graag uw mening in het digitale huurderspanel van ’thuis.

Wilt u meedenken met ’thuis? Dat kan door deel te nemen aan het huurderspanel

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld, anoniem verwerkt en uitsluitend gebruikt voor het digitaal huurderspanel van ’thuis. Lees hier het privacybeleid van ’thuis.

Om aan het huurderspanel te kunnen deelnemen moet u:

  • Huurder zijn van ’thuis
  • 18 jaar of ouder zijn
  • Toegang hebben tot het internet
  • Over een e-mailadres beschikken

Direct aanmelden
voor het huurderspanel


Wat is het huurderspanel ’thuis?

Het huurderspanel bestaat uit huurders die het leuk vinden om af en toe hun mening te geven. Dit over onderwerpen die voor u van belang zijn, en waar ’thuis zich mee bezig houdt. Denk bijvoorbeeld aan de website, telefonie, de huurdersnieuwsbrief, verhuiswensen, ideeën om uw buurt te verbeteren of uw wensen voor nieuwe producten of diensten. Uw mening is belangrijk voor ons. Met uw inbreng kunnen wij onze dienstverlening en producten nog beter laten aansluiten op uw wensen en verwachtingen.

Hoe werkt het huurderspanel?

We vragen u een paar keer per jaar om uw mening. Dit doen we meestal door het sturen van een vragenlijst via e-mail. Per onderzoek kiest u of u meedoet. Meedoen is makkelijk: achter uw computer, tablet of telefoon en op een tijdstip dat voor u uitkomt. Het beantwoorden van de vragen duurt maximaal 10 minuten. Na afloop van ieder onderzoek, laten we u weten wat we doen met de resultaten. U kunt zich op elk moment makkelijk inschrijven of uitschrijven als huurderspanellid. Onder de deelnemers verloten we bovendien cadeaubonnen.

Afmelden huurderspanel

Het is voor ons belangrijk dat onze huurders tevreden zijn

Daarom onderzoeken we regelmatig of u tevreden bent en waar het beter kan. Dit doen we op verschillende manieren. Via ons huurderspanel maar ook via onderzoeken van KWH. KWH is een organisatie die namens woningcorporaties onderzoeken onder huurders uitvoert. Dit doen ze steekproefsgewijs. Dit wil zeggen dat ze elke maand een aantal huurders van ons vraagt naar de ervaringen met onze dienstverlening. Lees meer