Checklist huur opzeggen

Waar moet u aan denken als u gaat verhuizen?

U heeft de huur van uw woning opgezegd en hiervan een bevestiging ontvangen. Maar waar moet u allemaal nog aan denken voordat u de sleutel bij ons inlevert? Deze handige checklist helpt u hierbij. In de verschillende stappen leggen we uit wat u van ons kunt verwachten, of wat u zelf nog moet regelen.

Stopzetten van de huurbetaling
U betaalt de huur totdat u de sleutels bij ons heeft ingeleverd. Als u de huur betaalt via automatische incasso dan stopt deze automatisch. Heeft u zelf een maandelijkse betaalopdracht via uw bank geregeld? Vergeet dan niet om deze betaalopdracht zelf stop te zetten bij uw bank.

Huurtoeslag
Ontvangt u huurtoeslag voor uw woning? Geef op tijd aan de belastingdienst door dat u gaat verhuizen. Dat doet u door met uw DigiD in te loggen op www.toeslagen.nl.

Vooropname van de woning
Als u gaat verhuizen, verwachten wij dat u de woning en de tuin netjes en schoon achterlaat. Tijdens de vooropname legt de technisch beheerder uit hoe u dat doet. De vooropname vindt in de woning plaats.
De technisch beheerder vertelt u

  • wat er in de woning kan blijven zitten;
  • wat u moet schoonmaken of repareren;
  • wat u kunt laten overnemen;
  • wat u moet verwijderen.

Ook spreekt hij met u af wanneer hij bij u langskomt voor de eindopname en het inleveren van de sleutel(s). 

Zelf Aangebrachte Veranderingen (ZAV)
Heeft u zelf veranderingen aangebracht in de woning? De technisch beheerder vertelt u of u deze kunt laten overnemen of moet verwijderen.

Vooropnamerapport
De afspraken die we maken tijdens de vooropname bevestigen we in een opnamerapport. Deze sturen we u via e-mail toe. Belangrijk is dat u alle reparaties op tijd uitvoert, namelijk voor de dag dat u de sleutel(s) inlevert. In het vooropnamerapport staat ook wat u moet betalen als het werk niet op tijd af is. De kosten die ’thuis maakt voor het repareren van de woning brengen we bij u in rekening.

Asbest
Heeft u het vermoeden dat er asbest in de woning zit, bijvoorbeeld in vloerzeil of dakplaten? Neem dan contact op met ’thuis. Kijk voor meer informatie op de pagina  Asbest.

Verhuisfolder
In een folder leggen we u aan de hand van voorbeelden uit hoe u de woning netjes achterlaat. Bekijk deze folder op de pagina Woning opleveren voor meer informatie.

Overnemen van spullen
Heeft u raambekleding opgehangen of een vloerafwerking gelegd? Of heeft u aanpassingen gedaan aan uw woning? Dan kunt u deze laten overnemen door de nieuwe huurder. Houd er wel rekening mee dat een nieuwe huurder niet verplicht is om spullen over te nemen.

U maakt zelf afspraken met de nieuwe huurder over welke spullen er worden overgenomen. ’thuis heeft hierbij geen rol. Het kan enige tijd duren voordat de
nieuwe huurder bekend is bij ’thuis. Hoe het overnemen van spullen precies werkt tussen u en de nieuwe huurder, leest u op de pagina Overnemen van spullen.

Eindopname van de woning
Bij de eindopname controleert de technisch beheerder of u de woning, berging, tuin of balkon volgens afspraak heeft achtergelaten. Alleen de spullen die de nieuwe huurder van u overneemt, mag u in de woning achterlaten. Heeft u zich niet aan de afspraken gehouden? Dan kan het zijn dat u moet betalen. De kosten die ’thuis maakt voor het repareren van de woning, of verwijderen van spullen, brengen we bij u in rekening.

Inleveren sleutels
Tijdens de eindopname levert u de sleutels in bij de technisch beheerder. Ook kunt u de sleutels op de laatste huurdag inleveren op het kantoor van ’thuis. Op het vooropnamerapport staat om welke sleutels het gaat.

De sleutels van een schuurdeur, parkeerpas of handzender, of een milieupas laat u achter in de woning. Leg deze in de keukenla. Sleutels van raamslotjes mag u op de ramen laten zitten.

Eindafrekening
Na de laatste huurdag stopt de betaling van de huur. De eindafrekening sturen wij u binnen 6 weken toe. Hierin staat of u nog geld krijgt, of moet betalen. Heeft u teveel betaald? Dan ontvangt u het teveel betaalde terug op uw rekening. Moet u nog huur betalen of hebben wij kosten gemaakt omdat u de woning niet goed heeft opgeleverd? Dan leest u in de eindafrekening hoe u de betaling kunt doen.

Afrekening servicekosten
Huurde u een appartement en betaalde u servicekosten? U betaalde dit bedrag vooruit. Eén keer per jaar rekenen wij de servicekosten met u af. Heeft u teveel betaald?
Dan krijgt u geld terug. Waren de werkelijke kosten hoger dan het vooruit betaalde bedrag? Dan betaalt u bij. Een kostenoverzicht staat op uw afrekening. U ontvangt deze voor 1 juli.

Meterstanden doorgeven gas, water en elektra
Noteer de meterstanden op de laatste huurdag en geef deze door aan uw water- en energieleverancier(s). Dit kan vaak telefonisch en via de website(s). Heeft uw woning een duurzame installatie (bijvoorbeeld WKO), of heeft u een leveringsovereenkomst met Woonstichting ’thuis? Dan geldt uw huuropzegging ook hiervoor. 

Adreswijziging doorgeven aan de gemeente
Meld uw verhuizing bij de gemeente waar u gaat wonen. Raadpleeg de website van uw gemeente voor meer informatie.

Adreswijziging doorgeven aan leveranciers en verzekeraars
Vergeet ook niet aanbieders van internet, telefoon en TV en verzekeraars te informeren over uw verhuizing.

Heeft u een inboedelverzekering?
Meld uw verhuizing dan ook bij uw verzekeraar. Ga na of uw inboedel tijdens de verhuizing (overlappend) verzekerd is.